Misty Copper Brushes 霧面古銅色筆桿系列
請輸入數量100~1000

數量 :

加入詢價車

 品號 : Misty Copper Brushes 霧面古銅色筆桿系列

    #1 大粉刷 (15m/m) : 馬毛                               

    #2 斜型大粉刷 : 馬毛                                  

    #3 腮紅刷 (12m/m) : 馬毛                               

    #4 粉底刷 (12m/m) : 尼龍絲                            

    #5 遮瑕刷 (9.5m/m) : 尼龍絲                           

    #6 短丸眼影 (9.5m/m) : 馬毛                                

    #7 大眼影刷 (7.0 m/m) : 馬毛                          

    #8 扇型餘粉刷 : 混合毛                                        

    #9 短眼影刷 : 馬毛                                  

    #10 睫毛刷                                               

    #11 斜眼線刷 : 尼龍絲                                         

    #12 小眼影刷 : 馬毛                              

    #13 短尖丸刷 : 馬毛                             

    #14 半圓頭唇刷 (4.0m/m) : 純貂毛                                 

    #15 平頭唇刷 (3.4m/m) : 純貂毛                                 

    #16 細眼線刷 : 純貂毛                                       

    #17 尖細遮瑕刷 : 尼龍絲                                

    #18 斜眉刷 : 黑豬毛                                    

    #19 牙刷型兩用眉刷 : 豬毛

  鋁套 : 亮黑色

  筆桿 : 霧面古銅色塑膠桿